Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. M.Kemal Atatürk

LİMONATA ŞENLİĞİ 2022


2

1