Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. M.Kemal Atatürk

GECE-GÜNDÜZ DRAMASI 2021


5

4

2

1