Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. M.Kemal Atatürk

YERLİ MALI DEFİLESİ 2020


7

6

5

4


3

2

1