Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur M.Kemal Atatürk

LİMON MU? SİRKE Mİ? (TURŞU KURUYORUZ.)


3

2

1