Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. M.Kemal Atatürk

PANDEMİ


8

7

6

5


4

3

2

1