Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. M.Kemal Atatürk

19 MAYIS 2020


12

10

9

8


7

6

5

4


3

2

1