Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. M.Kemal Atatürk

İNGİLİZCE ŞENLİĞİ 2020


12

11

10

9


8

7

6

5


4

3

1