Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. M.Kemal Atatürk

İLETİŞİM VE HABERLEŞME ARAÇLARI


5

4

3

2


1