Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. M.Kemal Atatürk

HAYALİMDEKİ MESLEK 2020


11

10

9

8


7

6

5

4


3

2

1