Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M.Kemal Atatürk

GECE GÜNDÜZ DRAMASI 2019


12

11

10

9


8

7

6

5


4

3

2

1