Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. M.Kemal Atatürk

EKO TARIM BAHÇEMİZ


3

2

1

9


8

7

6

5


4

3

2

1