Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. M.Kemal Atatürk

MASKE PARTİSİ 2019


11

10

9

8


7

6

5

4


3

2

1