Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M.Kemal Atatürk

MAVİ RENK PARTİSİ 2019


7

6

5

4


3

2

1