Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. M.Kemal Atatürk

MAVİ RENK PARTİSİ 2019


7

6

5

4


3

2

1