Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. M.Kemal Atatürk

ÇÖMLEK ATÖLYESİ 2018


21

20

19

18


17

16

15

14


13

13

12

11


10

9

8

7


6

5

4

3


2

1