Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. M.Kemal Atatürk

ORMAN HAFTASI


13

12

11

10


9

8

7

6


5

4

3

2


1