Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. M.Kemal Atatürk

SEVGİ GÜNÜ


30

29

28

27


26

25

25

24


23

22

21

20


19

18

17

16


15

14

13

12


11

10

9

8


7

6

5

4


3

2

1