Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur M.Kemal Atatürk

2016-2017 SONBAHAR PARTİSİ


08

07

06

05


04

03

02

01


00